Tuesday, August 15, 2017

Kemuliaan Umar bin al-Khattab dalam memenuhi permintaan kaum Nasrani

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و على آله و صحبه و من تبع هداه 
أما بعد

Soalan:
Apakah benar kisah Umar mengadakan perjalanan daripada Madinah ke Palestin semata-mata untuk terima kunci tempat-tempat Ibadat ataupun BaitulMaqdis?

Jawapan:
Pertama sekali, kisah tersebut adalah kisah benar. Umar bin al-Khattaab, radhiyalLaah 'anhu, benar telah bermusafir dari Madinah ke BaitulMaqdis, Palestin. Namun yang diketemukan dalam riwayat, bukan untuk terima kunci, tetapi kerana permintaan kaum Rum, Nasrani, yang menguasai Palestin yang mensyaratkan kedatangan Umar secara peribadi, untuk mereka menyerahkan Palestin secara damai kepada Umat Islam.

al-Imam al-Bukhariy dalam kitab Sahih al-Bukhariy pada Bab ke 54 daripada Kitab as-Solat ada menyebutkan Kisah Umar tiba di Palestin dan keengganan Umar untuk memasuki gereja mereka kerana masih ada gambar-gambar dan lambang-lambang syirik (Jesus disalib, Mary dan lainnya) di dalamnya:
Berikut ini nukilannya dan riwayatnya:


(Terjemahannya)
Kata al-Imam al-Bukhariy:
Bab 54 - Bab Solat di dalam Bie'ah (yakni Saumaah, Kuil Yahudi - synagogue - dan boleh juga bermakna gereja seperti dalam riwayat ini);

Kata Umar (bin al-Khattaab) radhiyalLaah 'anhu: Sungguh kami sesekali tidak akan memasuki gereja-gereja kamu kerana di dalamnya masih ada lambang-lambang (salib) yang ada gambar-gambar
dan
Ibn 'Abbaas ada melakukan solat di Bie'ah kecuali Bie'ah yang ada lambang-lambang (syirik) di dalamnya
(Kemudian beliau menyebutkan hadis no 434, hadis Ummu Salamah berkenaan larangan membina masjid di kuburan dan melukis gambar-gambar)

al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalaaniy ada membawakan penjelasan lanjut dalam syarah beliau terhadap riwayat ini dengan riwayat-riwayat lain. Antara lain kata beliau: "(Ibn 'Abbaas ada melakukan solat di Bie'ah) riwayatnya diriwayatkan dengan sanad bersambung oleh al-Baghawi dengan lafaz tambahannya:  Jika di dalamnya ada lambang-lambang syirik, beliau (yakni Ibn 'Abbaas) akan keluar daripadanya (biarpun) akan solat dalam hujan" (akhir nukilan & terjemahan)

Riwayat berkenaan bermusafirnya 'Umar untuk merasmikan pembebasan Palestin daripada kuasa orang Nasrani, sekaligus menjadi daerah di bawah kuasa umat Islam, atas permintaan kaum Nasrani yang menerima untuk menyerahkan Palestin secara damai setelah mereka dikepung oleh Panglima kaum Muslimin, Abu 'Ubaidah bin al-Jarraah radhiyalLaahu 'anhu dan pasukannya, ada disebutkan oleh Imam Ibn Katseer dalam kitab beliau al-Bidaayah wa an-Nihaayah: Jilid ke-9, berkenaan  Peristiwa-peristiwa Sejarah penting pada tahun 15 Hijriyah:
Berikut nukilannya dan riwayatnya:
Terjemahannya:
Pembukaan/Pembebasan BaitulMaqdis di tangan Umar bin al-Khattaab
Abu Ja'far bin Jareer (yakni Imam at-Tabari) telah menyebutkan peristiwa ini (Pembebasan/Pembukaan BaitilMaqdis) pada tahun ini (15 Hijriyah) daripada periwayatan Saif bin Umar, secara kesimpulannya apa yang disebutkan oleh beliau dan selain beliau, bahawa ketika Abu 'Ubaidah telah selesai dari (urusan Pembukaan) Damsyik (Damascus), beliau telah menulis kepada penduduk Ieliyaa' (nama BaitulMaqdis pada zaman dahulu) mengajak mereka beriman kepada Allaah dan memeluk Islam atau (jika tidak) mereka dikenakan jizyah (bayaran ufti) atau (kalau tidak mahu), maka diisytiharkan perang. Namun mereka enggan menyahut ajakan beliau. Maka beliau pun datang dengan pasukan tenteranya, menjadikan Sa'ied bin Zayd sebagai pengganti beliau (mentadbir) Damsyik dan kemudian beliau mengepung Baitul Maqdis dan menjadikan mereka hidup dalam kesempitan sehingga akhirnya mereka menawarkan perdamaian, (menyerahkan BaitulMaqdis kepada kaum Muslimin) dengan syarat, Amirul Mukminin, Umar bin al-Khattaab datang (untuk mengambil-alih).

Abu 'Ubaidah pun mengutus surat kepada Umar lalu Umar pun meminta pandangan yang lain. 'Utsmaan bin 'Affaan berpendapat agar 'Umar tidak pergi kepada mereka, supaya mereka lebih rasa terhina dan tidak dituruti kemahuan mereka. Manakala Aliy bin Abi Tolib pula memandang baik untuk Umar pergi kepada mereka, agar lebih ringan dan mudah bagi kaum Muslimin yang telah pun mengepung mereka (menaklukinya). lalu Umar cenderung kepada pandangan Aliy dan bukannya pendapat 'Utsmaan. Beliau pun bertolak dengan sepasukan tentera dan melantikAliy sebagai pemangku beliau di Madinah...
(Akhir terjemahan)

Semoga dengan pencerahan ini, jelas kepada kita, tujuan Umar ke Palestin adalah untuk mengelakkan pertumpahan darah dan menaklukinya secara damai atas permintaan Kaum Nasrani yang telah tercepit dengan keadaan mereka yang telah dikepung kaum Muslimin.

Di samping itu, kita dapat mengambil beberapa pengajaran:

  1. Kaum Muslimin memasukinya dengan aman, sehinggakan kisah yang disebutkan oleh Imam al-Bukhaariy, mencerminkan kemuliaan Umar dan pasukan tentera kaum Muslimin. 
  2. Meskipun kaum Muslimin telah menguasai tempat-tempat ibadat yang sebelumnya dikuasai Nasrani dan dipenuhi lambang-lambang syirik, mereka tidak menghancurkan tempat-tempat tersebut malah menegaskan selama mana lambang-lambang syirik itu ada dalam bangunan-bangunan tersebut, mereka tidak akan memasukinya, kerana lambang syirik tidak diredhai Allaah, sehinggalah dikeluarkan semuanya oleh orang-orang Nasrani sendiri. Bangunannya mereka manfaatkan dan ubah menjadi masjid setelah segala lambang syirik dilenyapkan.
  3. Tentunya, kaum Nasrani menganggap lambang-lambang itu mulia dan suci, yang jika dihancurkan oleh kaum Muslimin di hadapan mereka merupakan suatu penghinaan terhadap tuhan mereka. 
  4. Namun, Umar dan kaum Muslimin tegas tidak memasuki tempat-tempat yang dipenuhi lambang syirik dan akan menghancurkan semua lambang itu seandainya tiada orang-orang Nasrani lagi di situ bersama mereka, sebagaimana Rasulullaah sollalLaahu 'alaihi wa sallam, menghancurkan semua berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya dan seperti yang diberitakan dalam hadis mutawaatir bahawa Nabi Isa akan mematahkan setiap salib pada akhir zaman. 
  5. Mereka tidak membunuh kaum Nasrani yang telah mereka kuasai, apatah lagi mencerobohi hak-hak kemanusiaan mereka, malah tidak memaksa mereka memeluk agama Islam dan memilih cara aman damai berbanding pertumpahan darah seperti yang Nabi contohkan ketika Pembebasan Kota Mekkah.
Betapa mulianya kaum Muslimin yang dicontohkan Salafussolih! Mulia dengan tegas memelihara Aqidah mereka dan mencari keredhaan Allah dan pada masa yang sama memelihara hak-hak manusia!
Wallaahu a'lam.
Semoga terjawab dan bermanfaat.

Saturday, August 12, 2017

Cancellation of Saturday Morning Class

Bismillaah walhamdulillaah was solaatu was salaam 'alaa Rasuulillaah, wa 'alaa aalihi wa sohbihi wa manittaba'a hudaah,
wa ba'd,

Assalaamu 'alaykum wa rahmatullaah,

Dear Ikhwah and Akhawat, 
Brothers and Sisters

Please be informed that there will be no lesson today:

Saturday, 12th August 2017 (Important Lessons for Every Muslim.

My close friend's mother just passed away this morning. Sorry for this late notice.

Please help to relay this message to other participants.

Baarakallaahu feekum.   

Tuesday, August 1, 2017

Pinjaman tanpa Riba...beruntungnya bergelar Ustaz

بسم الله ، و الحمد لله
والصلاة و السلام على رسول الله 
و على آله و صحابته و من تبعه

Sekadar suatu perkongsian yang semoga menjadi satu pengajaran.

Seringkali seseorang yang perlu berkenderaan yakni "berkereta", misalnya, dengan konteks setempat yang dikatakan:
  1. Banyak kemudahan pengangkutan awam, (meskipun sering mengalami kerosakan, kelewatan, berdesakan hingga bergeselan dengan "yang haram"  yang menjadi satu "fitnah ikhtilath", tindakan manusia yang menjadikan pemandangan berbaur maksiat sentiasa dan keburukan lain yang banyak jika disenaraikan) 
  2. Ketidakmampuan untuk menanggung keseluruhan biayanya untuk berkereta peribadi, disebabkan harga "kertas izin"nya, "petrol"nya, "parking"nya dan lain-lain lagi, melainkan "terpaksa" atau darurat mengambil pinjaman dan berurusan dengan "riba.   

Kesimpulannya, tiada jalan keluar kecuali untuk "terima keadaan" dan "mendedahkan ahli keluarga kita" kepada segalanya itu tadi, dengan memanfaatkan pengangkutan awam. Semoga Allaah kurniakan PetunjukNya, menyelamatkan dan melindungi mereka dari segala keburukan dengan RahmatNya dan PerlindunganNya serta mengampunkan kita pada perkara yang di luar kemampuan kita. Malah dikira di sisiNya dengan kesedaran dan doa  serta pengharapan kita kepadaNya sentiasa, uijan ini menjadi balasan pahala bagi kita. 

Golongan yang berada "atas angin" dengan kelebihan rezeki yang Allah kurniakan, hanya tinggal bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan baginya dan menjadikannya berkemampuan untuk mengelakkan keburukan-keburukan itu tadi.
  
Namun, jika ada jalan keluar bagi seseorang itu untuk menyelamatkan dirinya dan ahli keluarganya, dan keadaannya "masih mampu" mungkin dengan jalan mendapatkan "pinjaman tanpa riba" dari pihak yang diketahuinya "tinggi atas angin" atau OKB kerana hartanahnya dapat dijual dengan harga melambung misalnya, maka ia usahakan menurut kadar kemampuannya itu, melalui pinjaman seperti itu dan semoga dikira bahagian dari "ketaqwaan"nya. 

Meminjam atau berhutang dan begitu juga sebaliknya memberikan pinjaman dan menjadi pemiutang, adalah dibenarkan dalam Islam dan tidak dikira satu perbuatan "tidak baik". Malah dengan dalil-dalil berikut, terutamanya si pemiutang, melakukan amalan mulia. Si penghutang atau peminjam pula, selama mana berusaha untuk melunaskan hutangnya adalah dikira "dibantu dan disokong" Allah. Namun yang dikhuatiri adalah hutang yang bila seseorang itu meninggal dunia, masih tidak terlangsai, maka amalan baik seseorang itu "tergantung" yakni manfaatnya tidak didapatkannya sehingga dihalalkan oleh pemiutang atau dilunaskan oleh seseorang bagi pihaknya.

Nabi telah bersabda:
"مَن نفَّس عن مؤمن كُربة من كُرَب الذنيا نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة"
Ertinya: Barangsiapa yang (membantu) membebaskan seorang mukmin lainnya daripada sesuatu kesusahan di dunia ini pasti Allah akan membebaskannya daripada suatu kesusahan di Akhirat.

Begitu juga kerana padanya terdapat ganjaran pahala yang agung, yang mana Anas telah meriwayatkan sabda baginda:
" رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثاله، و القرض بثمانية عشر. فقلت يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل و عنده، و المستقرض لا يسترقض إلا من حاجة" رواه ابن ماجة
Ertinya: Aku melihat pada malam aku diisra’kan termaktub/tertulis: Sedeqah dikira 10 kali misalnya (10 kali ganda/lipat) dan al-Qard dengan 18 kali (ganda) maka aku tanyakan kepada Jibriel: Mengapa pula al-Qard lebih utama/baik daripada sedeqah? Jawab Jibriel: Sebab si peminta sedeqah meminta dan si pemberi sedeqah memberikan apa yang ada, manakala orang yang meminjam tidak meminta diberikan pinjaman kecuali ketika keperluan. – riwayat Ibn Majah.
Daripada Abu Hurairah daripada Nabi yang telah bersabda: Barangsiapa yang mengambil harta manusia dan ia bermaksud melunaskannya, Allah akan melunaskan untuknya dan barangsiapa yang mengambilnya dan ia berkeinginan untuk membinasakannya (mempersia-siakannya), Allah akan mensia-siakannya.
Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhariy.
Imam Ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Hakim masing-masing telah meriwayatkan bahawasanya Nabi   telah bersabda:
"ما من مسلم يدَّان دينا يعلم الله أنه يريد أداءه، إلا أداه الله عنه في الدنيا و الآخرة"
Ertinya: Tiada seorang muslim pun yang berhutang dengan suatu hutang, Allah Maha Mengetahui bahawa ia mahu melunaskannya, kecuali pasti Allah akan melunaskannya untuknya di dunia dan Akhirat.
Imam Ibn Majah dan al-Hakim telah meriwayatkan dengan Isnad yang Hasan daripada ‘Abdillah bin Ja‘far   katanya: Aku telah mendengar Rasulullah  bersabda: 
"إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه"
Ertinya: Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang sehinggalah ia dapat melunaskan hutangnya.

Inilah keindahan Islam dan kesejahteraan yang dibawanya kepada umat manusia, yang susah dibantu oleh yang senang walaupun dalam bentuk pinjaman yang akan dipulangkan.
Berbeza dengan penilaian ahli ekonomi bukan Islam: Di sisi mereka;

  1. Bila anda pinjamkan harta anda, anda tidak dapat berbelanja dengannya, anda berharta dan ia harta milik anda tapi anda tidak dapat memanfaatkannya, maka anda "layak" diberi ganjaran iaitu "bunga" atau riba.
  2. Bila anda pinjamkan duit anda sekarang ini, misalnya 5 ribu matawang Singapura, yang mana kalau anda tukarkan untuk anda berbelanja di Malaysia, sekarang ini, Julai 2017, anda dapat 3 kali ganda wang Malaysia. Tapi anda berikannya sebagai pinjaman kepada orang yang berhutang dengan anda. Kemudian nanti bila penghutang bayar anda semula, kemungkinan 5 ribu Singapura anda itu nilainya hanya 2 kali ganda sahaja berbanding matawang Malaysia. Bukankah dengan itu ada kemungkinan anda kerugian dan "kurang" kemampuan berbelanja di Malaysia berbanding sekarang ini, jika anda pilih untuk pinajmkan. Maka sebagai imbalan kepada "kemungkinan atau risiko" ini, anda "berhak" terima "bayaran lebihan" atau riba.      

Selaku seorang muslim, bilamana ia ingin membantu saudara Islamnya khususnya, ia tidak mengambil penilaian seperti yang disebutkan tadi dengan mengharapkan ganjaran Allah. Bagi pihak yang berhutang pula, hendaklah ia takuti ancaman terhadap penghutang yang tidak melunaskan hutangnya dan bersifat amanah untuk mengembalikan hak saudaranya, apatah lagi yang telah membantunya.

Namun benar, bukan mudah mempecayai seseorang dalam urusan harta seperti ini. Itulah saya katakan, adakalanya ada kelebihan dengan bergelar "Ustaz", sehingga lebih mudah dipercayai. Walaubagaimanapun, amat memilukan dan memalukan bilamana golongan Asatizah pula yang tidak bersikap amanah. Mengkhianati mereka yang memberikan kepercayaan kepada Asatizah, baik urusan duniawi apatah lagi urusan Ukhrawi.

Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat   

Thursday, June 29, 2017

Kaedah Fiqh - Tidak diingkari perubahan hukum-hukum dengan perubahan zaman

3.1.1     Qa‘idah: “ لاَ يُـنْـكَرُ تَـغَـيُّرُ الأَحْـكامِ بِـتَـغَـيُّرِ الأَزْمَـان– Tidak diingkari perubahan hukum-hukum dengan perubahan zaman”

۩       Pengertian perkataan-perkataan yang ada dalam Qa‘idah ini (مفردات القاعدة):
لا يـنـكرTidak diingkari: Tidak ditolak.
تـغـيرperubahan: pertukaran
الأحـكامhukum-hukum: Hukum-hukum yang diraih melalui Ijtihad yang disandarkan kepada ‘Urf dan Maslahah. Perbahasan berkenaan Qa‘idah ini akan ditumpukan secara khusus pada ‘Urf. Adapun yang berkenaan dengan Maslahah, maka sebaiknya dirujukkan kepada kitab “I‘lam al-Muwaqqi‘ien” pada Juzu’ ke-3 dan “ats-Tsabat wa asy-Syumul fie asy-Syarie‘ah al-Islamiyah” oleh as-Sufyani.
بـتـغـير الأزمـان  –  dengan perubahan zaman: dengan pertukaran ‘Urf. Disebutkan dengan “zaman” di sini kerana lumrahnya ‘Urf berubah beriringan dengan zaman.

۞  Makna Qa‘idah ini: Tidak ditolak perubahan hukum-hukum Ijtihadiyah yang didasarkan pada ‘Urf dengan berubahnya ‘Urf itu sendiri, maka hukumnya terkait dengan ‘Urf yang baru dan bukan dengan ‘Urf yang lama.

۩    Bentuk ungkapan Qa‘idah ini dan kritik terhadapnya (صياغة الفاعدة و انْتِقَادُها):
      Bentuk ungkapan Qa‘idah ini dikritik daripada 2 sudut:
1.      Disebutkan perkataan “الأحـكام” secara umum tanpa apa-apa pengkhususan sehingga boleh disangka “kesemua hukum-hukum” padahal bukan ini yang dimaksudkan. Lantaran itu, ada sebahagian penganalisa menyarankan pembetulan (ungkapan) Qa‘idah ini agar diungkapkan begini:
لا يـنـكر تـغـير الأحـكام الْمَبْنِيَّة على المَصْلَحَـة و العُرْف بتـغير الأزمـان – Tidak diingkari perubahan hukum-hukum yang didasarkan pada maslahat dan ‘Urf dengan perubahan zaman” ataupun diungkapkan:
لا يـنـكر تـغـير الأحـكام الْمَـنُـوطَـة بِمُتَـغَـيِّر، بتـغـير الأزمـان – Tidak diingkari perubahan hukum-hukum yang didasarkan pada kaitan penentu tertentu, dengan perubahan zaman

2.      Bahawasanya ‘Urf berubah-ubah dengan perbezaan tempat juga, maka sepatutnya ada penambahan perkataan “الأَمْكِنَة – tempat-tempat” juga.
Al-Muqriy telah mendatangkan ungkapan yang lebih baik bagi Qa‘idah ini, yang mana beliau telah mengatakan:
كُلُّ حُـكْمٍ مُـرَتَّـبٍ عَـلَى عَادَةٍ فَـإِنَّـهُ يَـنْـتَـقِلُ بِانْـتِـقَالِـها إِجْـمَاعاً – Setiap hukum yang ditentukan hukumnya melalui Adat, maka ia bertukar dengan perubahannya (adat) secara Ijma‘.

۩    Pembahagian ‘Urf; daripada sudut hukum yang berubah dan yang tidak berubah. (أَقْسَامُ الأَعْرَافِ مِنْ حَيْثُ تَغَيُّرُ الأَحْكامِ و عَدَمُه):
1.      Jika ‘Urf itu pada zatnya adalah suatu hukum Syara‘, misalnya penutupan aurat, menghilangkan najis, memisahkan (elak pergaulan bebas) dan melindungi kaum wanita, pemberian nafkah seorang suami kepada isterinya dan yang seperti itu. ‘Urf-‘urf seperti ini telah menjadi hukum-hukum Syar‘iyah, maka ia tidak berubah dengan perubahan ‘Urf.

Kaedah Fiqh - "al-'Aadah Muhakkamah" - Adat menjadi sandaran Hukum

Qa‘idah Kubro yang Kelima: “العَـادَةُ مُحَكَّـمَـةٌ  – Adat layak dijadikan sandaran hukum”

۩    Pengertian Adat - العَـادَةُ:
Bahasa: ia adalah kebiasaan dan lumrah (الدَيْدَن و الدأب) yakni berulang-ulangnya sesuatu, silih berganti dengan keadaan ulangannya tetap pada cara yang sama, tiada perubahan.

Istilah: Perkara yang berulang tanpa ada hubungannya dengan akal dan ia tidak diingkari oleh akal manusia sesuatu kaum/masyarakat dan tidak pula fitrah yang lurus.
Justeru ia merangkumi segala perkara yang berulang tidak kira samada kata-kata atau perbuatan, terbit daripada orang perseorangan ataupun segolongan manusia, yang terhasil daripada apa yang dipandang baik menurut penilaian akal dan hajat keperluan mereka ataupun ia secara tabi‘i (alami) misalnya mencapai umur baligh dan haid yang awal di negeri beriklim panas.

Dibataskan dalam pengertian ini dengan “tanpa ada hubungannya dengan akal” agar dikecualikan perkara yang berulang yang berhubung dengan akal, seperti bergeraknya cincin di jari dengan pergerakan jari, maka ini bukan “العَـادَةُ” di sisi Fuqaha’, kerana ia adalah sesuatu yang semestinya berlaku dengan hukum akal.

۩    Pengertian “layak dijadikan sandaran hukum مُحَكَّـمَـةٌ”:
اسم مفعول” daripada “dijadikan hukum padanya” yakni “Qada’ (penentuan hukum)
Maka kesimpulannya ia bererti: dijadikan penentu, diamalkan dan menjadi sandaran Syara‘ dan dijadikan rujukan bila berlakunya pertikaian.

Wednesday, June 28, 2017

Nabi ajarkan agar Tetap Tinggal di mana pun bumi Allaah?

بسم الله والحمد لله و الصلاة و السلام على نبينا و حبيبنا محمد
و بعد

Sekadar berkongsi apa yang dikatakan "orang-orang" ahli masyarakat. 
Sewaktu saya singgah di suatu tempat awam, agak lumrah seseorang datang seraya mengucapkan salam lalu bertanya (kerana mengenali saya bergelar seorang Ustaz):

Yang Bertanya:
"Baru-baru ini saya dengar ada pihak kata, kesimpulannya, Nabi ajarkan supaya kita tetap tinggal sahaja di negeri kita, asal kita solat, bayar zakat dan jauhi perkara-perkara keburukan. Cara disampaikannya itu, kiranya macam Rasulullah SURUH kita tetap tinggal sahaja di negeri kita, ikutkan apa jua keadaannya, biar apapun keadaannya. 
Soalan saya, ini yang saya musykil ni, apahalnya yang Nabi dan para Sahabat diperintahkan oleh Allah supaya berhijrah? Mengapa Nabi dan para Sahabat berhijrah kalau Nabi sendiri suruh tetap tinggal sahaja di negeri mana sahaja yang kita menetap tinggal? Mengapa tidak Nabi tetap tinggal sahaja di Mekkah dan tidak berhijrah ke Madinah? 

Jawapan saya:
Yang Tuan Haji tanyakan ni, bukan perkara kecil. Saya pun tidak layak jawab dengan jawapan pasti. Tapi betul kata Tuan Haji, macam bercanggah, seolah-olah Nabi suruh tetap tinggal duduk diam-diam dan ikutkan sahaja apa jua keadaan, sebaliknya Nabi sendiri berhijrah. 
Ada apa-apa dalil ke seperti yang Tuan Haji katakan "Nabi suruh tetap tinggal"? Kalau Hijrah, rata-rata umat Islam tahu. Untungnya orang yang ada hadiri kelas-kelas pengajian agama, tentu tahu tentang sejarah Hijrah Nabi dan para Sahabat. Namun akan jadi keliru bila dengar "ajaran" Nabi yang suruh tetap tinggal dan ikutkan sahaja keadaan.

Friday, May 19, 2017

Jadual Pengajian & Cuti sempena/Lessons Schedule for Ramadhan & Eid 2017

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaah.

Bismillaah walhamdulillaah was solaatu was salaam 'alaa Rasuulillaah wa 'alaa aalihi wa sohbihi wa man waalaah, wa ba'd.

Ikhwatie wa akhawaatie, saudara2 dan saudari2 sekalian, Jadual berikut memperjelaskan Kelas-kelas Pengajian yang berterusan dan yang ditiadakan atau diubah masanya sempena Ramadan dan Eid.
Sila lihat jadual berikut dan penerangan selanjutnya:Thursday, May 11, 2017

The Righteous, Guided and Correct Intepretation of the Quran


This ayah (sacred verse of the Holy Quran); 
"Verily! Those who believe and those who are Jews and Christians, and Sabians, whoever believes in Allaah and the Last Day and do righteous good deeds shall have their reward with their Lord, on them shall be no fear, nor shall they grieve." (Soorah al-Baqarah: 62)
is in reference to those (among the Jews, Christians and Sabians, who died as believers and were righteous before the Advent of our Prophet Muhammad, before Prophet Muhammad was sent as a Messenger of Allah, not for the Jews, Christians and Sabians of today, those who reject Islam as in the verse:

"And whoever seeks a religion other than Islâm, it will never be accepted of him, and in the Hereafter he will be one of the losers." (Soorah aal-'Imraan: 3:85) 

Thursday, April 27, 2017

Dzikir & Doa selepas Solat menurut Madzhab asy-Syafi'ie 
Copyright 2011 al-jamaah.sg
Template by freethemelayouts