Sunday, July 29, 2012

Doa sejurus sebelum berbuka dan sesudahnya

Bismillaah walhamdulillaah was solaatu was salaamu 'alaa man laa nabiya ba'dah wa 'alaa aalihi wa sohbihi wa manttiba'a hudaah,wa ba'du.

Atas permintaan sebahagian teman-teman, berikut ini apa yang dipetik daripada kitab Hisnul Muslim dan Sifat Saum an-Nabiy (Sifat Puasa Nabi), berupa doa-doa sejurus sebelum dan sesudah berbuka, semoga bermanfaat dan diterima Allah.


“Tiga jenis doa yang mustajab (diperkenankan): doanya orang puasa, doanya orang yang dizalimi dan doa seorang musafir.” [1]

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika ia berbuka, ada doa yang tidak ditolak” [2]

‘AbdulLah bin ‘Amr bin al-‘As radhiyallahu'anhu meriwayatkan: bahawasanya Rasulullah shallallahu 'alayhi wasallam bersabda: Sesungguhnya, bagi orang yang berpuasa itu, ada doa yang diperkenankan tidak tertolak, saat ia berbuka puasa.

Ibn Abie Mulaikah berkata: Aku mendengar ‘AbdulLah bin ‘Amr radhiyallahu'anhu mengucapkan doa ini ketika buka puasa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dengan RahmatMu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampunkan ku.” [3]

Doa yang diamalkan oleh Nabi shallallahu 'alayhi wasallam ketika berbuka puasa:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ العُرُوْقٌ ، وَ ثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاء الله

“Lapar dan dahaga telah lenyap, menjadi lancar urat-urat nadi dan telah tetap ganjarannya, dengan izin Allah” [4][1] Riwayat al-‘Uqailiy di dalam (ad-Du‘afa’: 1/72), Abu Muslim al-Kajjiy dalam (Juzu’ beliau) dan daripada periwayatan beliau ialah Ibn Masi dalam (Juz al-Ansariy -manuscript- 9 ب) dan sanadnya sahih jika tiada ‘an‘anah Yahya bin Abi Katsier.
[2] Riwayat Ibn Majah (1/557), al-Hakim (1/422), Ibn Sunni (128) dan at-Tayalisiy (299) daripada 2 jalan periwayatan daripada beliau. Kata Imam al-Busoiriy (2/81): “Ini adalah isnad yang sahih dan para perawinya terjamin.”
[3] Riwayat Ibnu Majah: 1/557; al-Hafiz Ibn Hajar: Takhriej al-Adzkar; Syarh al-Adzkar: 4/342 – Hisnul-Muslim: 169
[4] Riwayat Abu Daud (2/306), al-Baihaqiy (4/239), al-Hakim (1/422), Ibn Sunni (128), an-Nasa-i (‘Amal yaum: 269), ad-Daraqutniy (2/185) dan kata beliau: “Isnadnya hasan” Menurut kajian kami (asy-Syeikh al-Hilaliy dan al-Halabi): Demikianlah sepertimana kata beliau.

 
Copyright 2011 al-jamaah.sg
Template by freethemelayouts