Monday, February 9, 2015

01. Apa yang sewajibnya dilakukan oleh orang yang sedang sakit
1. Orang yang sedang sakit atau menghidapi penyakit, hendaklah redha dengan ketentuan Allah, ia bersabar dengan TaqdirNya dan bersangka baik terhadap Tuhannya, itulah yang terbaik baginya, berdasarkan sabda Rasulullah :
       عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، و ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سرّاءُ شكر فكان خيرا له و إن أصابته ضرّاءُ صبر فكان خيرا له 
“Sungguh mengagumkan keadaan orang yang beriman, sebab semua keadaannya adalah baik belaka dan itu tiada pada yang lain, hanya ada pada orang yang beriman. Jika ia ditimpa kesenangan, ia bersyukur, maka itulah kebaikan baginya dan sekiranya ia ditimpa suatu kesempitan, ia bersabar, maka itu juga adalah yang baik baginya.”  
[Riwayat al-Imam Muslim  di dalam Kitab Sahih beliau]
Begitu juga sabda baginda :
     لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله تعالى 
“Tidak selayaknya seseorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan ia bersangka baik kepada Tuhannya Allah Ta‘ala.”
[Riwayat al-Imam Muslim ]
2. Sayugianya, ia berada di dalam dua keadaan iaitu “al-Khauf wa ar-Raja’” yakni ia takuti siksaan Allah atas dosa-dosanya dan pada masa yang sama mengharapkan Rahmat Tuhannya. Yang demikian itu berdasarkan hadis Anas  yang sedia diketahui ramai, yang ada di sisi periwayatan al-Imam At-Tirmidzi dan lainnya:
" أن النبي   دخل على شاب و هو بالموت ، فقال   كيف تجدك ؟    قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله ، و إني أخاف ذنوبي ، فقال رسول الله  :
  لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه الله ما يرجو ، و أمنه مما يخاف  
“Bahawasanya Nabi  menziarahi seorang pemuda yang sedang sakit tenat hampir nazak lalu bertanya kepadanya: {Bagaimanakah perasaan mu?} Jawabnya: Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh aku mengharapkan (rahmat) Allah dan sungguh aku takut terhadap dosa-dosa ku. Maka baginda bersabda: {Tidak berhimpunnya kedua-dua perasaan itu di dalam hati seorang hamba seperti ketika ini, kecuali pasti akan Allah kurniakan apa yang ia harapkan dan menyelamatkannya daripada apa yang ia takuti.”
[Riwayat al-Imam at-Tirmidzi dengan sanad berderajat Hasan, begitu juga al-Imam Ibn Majah, ‘Abdullah bin Ahmad dalam Zawa-id az-Zuhdi (hlm. 24-25) dan Ibn Abi ad-Dunya sebagaimana yang ada di dalam at-Targhieb (4/141)]
3. Tidak kira bagaimana tenat atau teruknya sakit yang ditanggungnya, maka ia tidak boleh mengharapkan atau minta mati:
      فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اَللَّـهُـمَّ أَحْـيِـنِـيْ مَـا كَانَـتِ الْـحَـيَـاةُ خَــيْـراً لِـي ، وَ تَـوَفَّـنـِي إِذا كَانَـتِ الْـوَفَـاة خَــيْـراً لِـي 
“Namun jika ia rasa perlu untuk melakukannya (minta mati) maka hendaklah ia ucapkan (berdoa): Ya Allah, hidupkanlah aku (terus - panjangkanlah usia ku) sekiranya kehidupan itu adalah lebih baik bagi ku dan matikanlah daku (ambillah nyawaku) seandainya kematian itu lebih baik bagiku.”
[Riwayat asy-Syaikhan (2 orang Mahaguru Hadis; Imam al-Bukhariy dan Imam Muslim) dan Imam al-Bayhaqiy]
4. Sekiranya ia ada tanggungan hak tertentu yang perlu disempurnakan kepada yang berhak maka hendaklah ia segera menunaikannya. Yang demikian itu jika ia mampu, tetapi jika ia tidak berkemampuan, maka hendaklah ia berwasiat, begitulah yang diperintahkan oleh baginda . (Wasiat ini umum termasuk hutang, salah laku terhadap seseorang yang ingin ditebusnya kesalahannya dengan meminta maaf, penjagaan atau pendidikan anak tertentu dan sebagainya – penterjemah – faedah daripada kitab asal) 
5. Semestinya ia bersegera dalam melakukan/menulis wasiat seperti ini sebagaimana sabda baginda :
     ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، و له شيء يريد أن يوصي فيه إلا و وصيته مكتوبة عند رأسه  
قال ابن عمر: " ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله قال ذلك إلا  و عندي و صيتي"
“Tidak berhak seorang muslim yang tidur dua malam, sedang ia ada perkara yang ingin diwasiatkannya kecuali semestinya ia telah ada wasiat tersebut tertulis di sisi kepala (pembaringannya).” 
Kata Ibn ‘Umar : “Tidak ku lalui satu malam pun, semenjak aku mendengarnya daripada Rasulullah kecuali ada pada sisiku, wasiat (peribadi) ku.”
[Riwayat asy-Syaikhan (al-Bukhariy dan Muslim) dan Ashab as-Sunan (Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i dan Ibn Majah) serta para Ahli hadis lainnya]
6. Menjadi kewajipannya agar berwasiat untuk kerabatnya yang tidak akan mewarisi apa-apa daripadanya, berdasarkan Firman Allah :
 
“Telah diwajibkan ke atas kamu jika seseorang di antara kamu berhadapan dengan saat kematiannya, sekiranya ia ada meninggalkan harta (agar) ia mewasiatkan (sebahagian harta itu) untuk kedua ibu bapanya dan para kerabatnya dengan yang baik (menurut yang sedia diketahui umum), (sebagai) suatu kewajipan ke atas orang-orang yang bertaqwa.”  
7. Dibolehkan baginya untuk mewasiatkan sepertiga [1/3] daripada harta peninggalannya dan tidak boleh lebih dari itu. Malah yang lebih utama ialah yang kurang daripada kadar itu berdasarkan hadis Sa‘ad bin Abi Waqqas  yang ada di dalam kedua kitab Sahihain [Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim]:
" كنت مع رسول الله   في حجة الوداع ، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت ، فعادني رسول الله   ، فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا ، و ليس يرثني إلا ابنة لي ، أفأوصي بثلثي مالي ؟
قال:  لا    قلت: بشطر مالي؟ قال:  لا    قلت: فثلث مالي؟ قال:  الثلث ، و الثلث كثير ، إنك يا سعد ، أن تدع  ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس [و قال بيده] ، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أُجرتَ عليها ، حتى اللقمة تجعلها في فيِّ امرأتك   قال: فكان بعد الثلث جائزا؛ 
و قول ابن عباس : "وددت أن الناس غَضُّوا من الثلث إلى الربع في الوصية ؛ 
لأن النبي   قال:   و الثلث كثير  "
“Aku ada bersama-sama Rasulullah   ketika Hijjatul Wada‘, yang mana aku telah jatuh sakit dengan tenat dan kembali sihat setelah seolah-olah hampir maut. Maka ketika itu Rasulullah   datang menziarahi ku, lantas aku pun berkata kepada baginda: Wahai Rasulallah, sesungguhnya aku miliki harta yang banyak, padahal tiada yang akan mewarisinya kecuali anak perempuan ku seorang, apakah boleh aku wasiatkan 2/3 hartaku (untuk sedekah)? Jawab baginda: {Jangan}. Tanya ku lagi: Dengan separuh harta ku? Jawab baginda: {Tidak usah} Tanya ku lagi: Dengan 1/3 hartaku? Jawab baginda: {1/3 dan 1/3 itu banyak. Sesungguhnya anda, wahai Sa‘ad, untuk anda meninggalkan waris mu kaya adalah lebih baik bagimu daripada meninggalkan mereka berhajat dan meminta-minta kepada orang lain [dan baginda membuat isyarat dengan tangan]. Sebenarnya anda wahai Sa‘ad, tiada suatu nafkah yang anda nafkahkan, yang anda harapkan dengannya keredhaan Allah, kecuali pasti anda mendapat ganjarannya, sekalipun ia hanyalah satu suapan yang dimasukkan ke dalam mulut isteri mu}.”
[Kata beliau: maka apa yang kurang daripada 1/3 adalah dibolehkan]
Kata Ibn ‘Abbas  : “Betapa aku suka, seandainya manusia tidak mengambil kira 1/3 tapi beralih ke 1/4 (suku) di dalam berwasiat, sebab Nabi menyatakan: {1/3 itu (dikira) banyak}.”
8. Hendaklah wasiat itu dibuat dengan penyaksian 2 orang lelaki muslim yang terpercaya (amanah). Jika tiada, maka 2 orang lelaki yang bukan Islam, dengan syarat mereka mesti membuat perjanjian terhadap penyaksian mereka berdua jika ada keraguan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah  :
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu [dibolehkan ambil sebagai saksi bila tiada yang Islam], jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Jika diketahui kedua (saksi itu) memperbuat dosa (curang), maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertaqwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintahNya) Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasiq.”  
9. Adapun wasiat kepada kedua ibu bapa dan juga kepada kerabat yang mendapat bahagian warisan (menurut Fara-id) daripada pembuat wasiat, maka ini tidak dibolehkan sebab ia telah dimansukhkan keharusannya dengan ayat warisan (Fara-id) serta telah dijelaskan oleh baginda   dengan sejelas-jelasnya ketika menyampaikan khutbah sewaktu mengerjakan Haji Wada‘ dengan bersabda:
    إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث 
“Sesungguhnya Allah telah menentukan bagi setiap (pewaris) yang berhak akan haknya, maka tiada (penentuan) wasiat lagi untuk seseorang pewaris (yang telah ditentukan bahagian perwarisannya).”  
10. Adalah sesuatu yang diharamkan untuk menganiaya di dalam membuat wasiat. Sebagai contoh, mengenepikan hak sebahagian pewaris dari harta warisannya, ataupun melebihkan yang sebahagian dari sebahagian yang lain, berdasarkan kepada Firman Allah :
 
ثم قال:
 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabat-nya ...baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” Kemudian Allah berfirman:   “...sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‘at yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”  
Begitu juga sabda baginda :
    لاَ ضَرَرَ وَ لاَ ضِرار ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ  الله و من شَاقَّ شَاقَّهُ الله 
“Jangan ambil mudharat dan jangan memudharatkan. Barangsiapa yang memudharatkan (yang lain), Allah akan memudharatkannya dan sesiapa yang menyusahkan, akan Allah susahkan ia.”
[Riwayat ad-Daraqutniy (522) dan al-Hakim (2/57-58) dan adz-Dzahabi menyetujui hukum al-Hakim yang menghukumkan riwayat ini Sahih menurut syarat Imam Muslim, namun yang tepat ia adalah riwayat berderajat Hasan sebagaimana pendapat an-Nawawi di dalam al-Arba‘ien (kitab Hadis 40 – penterjemah) dan Ibn Taimiyah (al-Fatawa: 3/262) dengan adanya riwayat sokongan (asy-Syawahid) yang banyak dan ia telah disebutkan oleh al-Hafiz Ibn Rajab dalam Syarh al-Arba‘ien]
11. Wasiat yang berbentuk kezaliman atau kekejaman dan penganiayaan adalah wasiat yang batal dan ditolak (tidak sah) sabda baginda  :
    من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
“Barangsiapa yang mengadakan rekaan baru di dalam urusan agama ini apa yang bukan berasal daripadanya, maka ia tertolak.”
[Riwayat al-Bukhariy dan Muslim) 
12. Oleh kerana lumrahnya manusia pada zaman sekarang ini, suka mereka-reka yang baru dalam urusan agama mereka, apatah lagi yang berkaitan dengan perihal urusan jenazah, maka boleh dikatakan menjadi kewajipan seorang muslim agar berwasiat supaya jenazahnya diuruskan dan dikebumikan sesuai menurut as-Sunnah demi mengamalkan Firman Allah yang bermaksud:
“Wahai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari Neraka, yang mana bahan pembakarnya adalah manusia dan batu-bata, para malaikat yang menjaganya bersifat bengis dan kasar yang tidak mendurhakai Allah atas apa jua yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan.”
Sebab itulah para Sahabat Rasulullah   berwasiat dengan perkara-perkara tersebut dan Atsar (riwayat-riwayat daripada para Sahabat) daripada mereka, mengenai perkara yang kami sebutkan ini, terlalu banyak. Sila lihat dalam kitab asal. Di antaranya ialah daripada Hudzaifah  katanya:
" إذا أنا مِتُّ فلا تُؤْذِنوا بي أحدا ، فإني أخاف أن يكون نعيا ، و إني سمعت رسول الله   ينهى عن النعي"
“Jika aku meninggal dunia maka janganlah kalian mengumumkan (mengiklankan kematian- Tuhfat al-Ahwadzi: 4/23 – pent.) ku, walau seorang pun, sebab aku takut ia dikira meratap dan sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah   melarang daripada perbuatan meratap.”
[Riwayat at-Tirmidzi (2/129) dengan menyatakan bahawa ia sebuah hadis Hasan]

Lantaran itulah al-Imam an-Nawawi  , menegaskan di dalam kitab beliau al-Adzkar:
" و يستحب له استـحـبـابـا مؤكـدا أن يـوصـيـهم باجـتـنـاب ما جـرت العـادة به مـن البـدع في الجـنـائـز و يؤكد العـهد بـذلك "
“Dan adalah amat digalakkan (mustahab) yang berat tuntutannya agar ia berwasiat kepada keluarganya supaya menjauhi apa sahaja yang menjadi adat kebiasaan daripada perkara-perkara bid‘ah di dalam penyelenggaraan jenazah dan dengan tegas mengingatkan yang demikian itu (malah jika perlu sampai mengambil perjanjian mereka terhadapnya).”


 
Copyright 2011 al-jamaah.sg
Template by freethemelayouts